Kuvendi i Maqedonisë sot do të zgjedh anëtarë të rinj të gjykatave
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë sot do të zgjedh gjykatës në Gjykatën Kushtetuese dhe do të diskutojë për anëtarët e Këshillit të Prokurorëve publik.

Naser Ajdari është i propozuar për gjykatës në Gjykatën Kushtetuese. Ajdari duhet të zgjidhet në vend të Ismail Darlishtës.

Për anëtarë të Këshillit të Prokurorëve publik janë të propozuar Angel Solev dhe Angele Ilievski.

Në rendin e ditës së seancës numër 35 janë edhe pika tjera nga sfera e arsimit, ekonomisë dhe Ligji për të falimentuarit.
Be the first to comment

Leave a Reply