Ligji i ri për avokatinë, Gjonaj: Rritje kontrolli, fuqizim i strukturave anti-korrupsion
Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, prezantoi në Komisionin e Ligjeve draftin e ri të ligjit pëër avokatinë. Ajo tha se ligji i ri parashikon rritjen e konstrollit të strukturave antikorrupsion dhe fuqizimin e strukturave të inspektimit në Dhomën Kombëtare të Avokatisë.

Etilda Gjonaj: Konkretisht, rishikimin e kompetencave të Komitetit të Disiplinës për fillimin dhe kryesisht të një çështje kundër avokatit në rastet ku gjatë shqyrtimit të një çështje zbulohet një tjetër shkelje e kryer nga avokati, rishikimin e rolit të komisionerit të ankesave për moskalimin, raportimin e të gjithë ankesave të pa bazuara në ligj në Komitetin Disiplinor si dhe kohëzgjatjen e mandatit të anëtarëve të Komitetit Disiplinor dhe të kryetarit të Komitetit Disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë. Përfshirja e rregullave të qarta antikorrupsion lidhur me punën e avokatëve si dhe përcaktimin e masave të pezullimit apo heqjes së lejes së ushtrimit të profesionit.
Be the first to comment

Leave a Reply