Nuhiu: Këshilli Gjyqësor, me ndryshimet e reja hapet për qytetarët
Zëvendës ministri i drejtësisë, Agim Nuhiu, bëtë të ditur se me ndryshimet e reja në Ligjin për Këshillin Gjyqësor edhe qytetarët drejtpërdrejtë mund të parashtrojnë kërkesë në Këshillin Gjyqësor për vërtetimin e përgjegjësisë për shkelje të profesionalizmit nga ana e gjyqtarit apo Kryetarit të gjykatës, shkruan Daily News.mk

Sipas tij me ndryshimet e reja në Ligjin për Këshillin Gjyqësor edhe qytetarët drejtpërdrejtë mund të parashtrojnë kërkesë në Këshillin Gjyqësor për vërtetimin e përgjegjësisë për shkelje të profesionalizmit nga ana e gjyqtarit apo Kryetarit të gjykatës!

Ai i inkurajon qytetarët që ta shfrytëzojnë këtë mundësi nëse kanë dyshime të bazuara.