Vijon aksioni i Bashkisë së Tiranës për kontrollin e pikave të karburantit
Bashkia e Tiranës ka vijuar edhe këto ditë me aksionin e saj për licencimin e të gjitha pikave që tregtojnë karburant dhe gaz të lëngshëm. Policia Bashkiake në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore e kanë shtrirë aksionin e tyre në bllokimin e të gjitha pikave që ushtrojnë aktivitetin pa licencën përkatëse dhe pa kryer pagesën pranë Bashkisë së Tiranës.

Në një javë, 40 biznese që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e tregtimit me pakicë të karburantit, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse kanë kryer pagesën dhe janë pajisur me licencë. Të ardhurat e deritanishme nga pagesat e këtyre bizneseve shkojnë për ndërtimin e 2 shkollave të reja në qytetin e Tiranës.

Ditët e fundit, aksioni i institucioneve në varësi të Bashkisë së Tiranës u përqëndrua edhe në ish komunat, sot njësi administrative të Tiranës.

Falë kontrolleve të ushtruara këto ditë ndaj subjekteve në fushën e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, është rritur ndjeshëm numri i atyre që kanë aplikuar për t’u pajisur me licencë dhe për të ushtruar aktivitetin e tyre konform legjislacionit në fuqi.

Bashkia e Tiranës po ushtron kontrolle në të gjithë territorin e Tiranës për bllokimin e pikave të tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës dhe të vajrave lubrifikante, të cilat e ushtrojnë aktivitetin e tyre në kundërshtim me legjislacionin.

Në rast konstatimi të mungesës së licencës dhe të mosshlyerjes së detyrimeve tatimore, do të bëhet bllokimi deri në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm. /albeu/
Be the first to comment

Leave a Reply